Mr. Tharanga Mananduwa

Mr. Tharanga Mananduwa

Administrative Officer

Mr. Sujith Priyadarshana

Mr. Sujith Priyadarshana

Chief Accountant

Mr Sasika Konara

Mr Sasika Konara

Programme Officer – Development

Mr. Mahinda Wanninayake

Mr. Mahinda Wanninayake

Programme Officer  – SMED

Ms. Thushara Madushani

Ms. Thushara Madushani

Account Assistant

Ms. Parame Suraweera

Ms. Parame Suraweera

Programme Assistant